ROZCIEŃCZALNIK NITRO

Produkt ogólnego stosowania przeznaczony do wyrobów celulozowych. Rozcieńcza farby, lakiery, kleje i inne wyroby nitrocelulozowe. Może być używany jako zmywacz do lakierów. Stosowany także do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.