ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających i innych wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych do lepkości roboczych. Służy też do czyszczenia narzędzi i elementów zabrudzonych podczas malowania.