PIŁA GRZBIETNICA

Długość (mm)               Tpi

300                                    11