PIANA OGNIOCHRONNA

Jednoskładnikowa, półsztywna, pistoletowa piana poliuretanowa do montażu, uszczelnień i wypełnień np. szczelin między ościeżnicami a ościeżami okien i drzwi, nieruchomych szczelin pionowych (cegła ceramiczna, zaprawa mineralna, płyty g-k, beton, beton komórkowy). Do pionowych złączy liniowych w pionowych elementach budynku w kombinacji z uszczelniającymi kitami ogniochronnymi.

karta techniczna