PACA Z HYDROGUMĄ

Długość (mm)      Grubość (mm)

270                             20