KIELNIA KĄTOWA NIERDZEWNA

Szerokość (mm) x Długość (mm)

80×60

80×60