Domieszka przyspieszająca twardnienie Fastproof

Płynna domieszka przyspieszająca twardnienie i poprawiająca urabialność do betonów, zapraw i klejów wykonanych na bazie cementu. Redukuje użycie wody zarobowej przez co podnosi wytrzymałość i odporność na skurcz i pękanie. Preparat z powodzeniem może być stosowany w okresach obniżonych temperatur.

Pojemność: 1l, 5l

Karta techniczna

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych