Domieszka do betonów i zapraw

Domieszka uszczelniająca i uplastyczniająca do betonów i zapraw. Podwyższa wytrzymałość wyrobu, ogranicza nasiąkliwość, zwiększa jego wodoszczelność, utrwala kolor i redukuje wykwity.

Karta charakterystyki

Karta techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych